Visual Studio Code (VSCode)

Domovská stránka: code.visualstudio.com

Dokumentace: code.visualstudio.com/docs

Projekt

Aplikace Visual Studio Code není pouze editor. Psaní kódů obvykle vyžaduje pracovat s více soubory. Všechny tyto soubory máme v jedné složce, kterou nazýváme “projekt”. Jak ho vytvořit:

  1. Ve svém počítači si vytvořte novou složku, kde budete mít všechny soubory týkající se HTML (např. s názvem “HTML”). Ideálně ji mějte synchronizovanou na vašem školním OneDrivu.
  2. Nyní zvolte File > Open Folder a najděte vaši složku.

    TIP: Stejného výsledku docílíte i pravým klikem myši na tu složku v Průzkumníku Windows. Z nabídky zvolte Open with Code.

Nyní můžete spravovat všechny soubory a složky vašeho “projektu” nebo vytvářet nové:

Pravým klikem se zpřístupní možnosti jako Rename, Delete, Cut a Copy.

Nové soubory a složky můžete přidávat i přetažením myší do tohoto okna:

Nastavení aplikace

Automatické ukládání

Zalamování dlouhých řádků

  1. Dočasné zapnutí/vypnutí zalamování dlouhých řádků kódu přepnete pomocí Alt+Z.

  2. Trvalé zapnutí je potřeba aktivovat v nastavení aplikace Ctrl+,:

Velikost písma

Pomocí zkratek Ctrl + a Ctrl - zvětšujete/zmenšujete velikost všech prvků celé aplikace.

Téma vzhledu

Barevná schémata

Material Icon Theme

Hezké ikony typů souborů.

Jak nainstalovat:

Rozšíření

Auto Rename Tag

Automaticky změní název i druhé značky

Open in Default Browser

Pravým tlačítkem myši se zpřístupní možnost otevřít soubor ve výchozím prohlížeči.

Live Server

Lokální server pro živý náhled webu v prohlížeči na adrese http://127.0.0.1:5500

Spustíte ho tlačítkem Go Live ve stavovém řádku:

Na stejném místě ho i zastavíte.

Image preview

Najetím myší na odkaz zobrazí náhled obrázku.

Povolení externího obsahu

Z bezpečnostních důvodů se v bočním náhledovém panelu nemusí zobrazit externí obrázky. Je to způsobeno použitým protokolem HTTP místo HTTPS:

Stiskněte F1 a do pole napište ‘security’…

…a klepněte na volbu ‘Allow insecure content’:

Emmety

Emmety jsou něco jako zkratky, které vám do kódu vloží požadované fragmenty kódu.

Běžné značky vytvoříte tak, že napíšete jejich název a klepnete na Enter. Např:

p > Enter vytvoří <p></p>
h2 > Enter vytvoří <h2></h2>
b > Enter vytvoří <b></b>
a > Enter vytvoří <a href=""></a>
Celá řada dalších možností se vám rozbalí v našeptávači:

Existují i pokročilejší možnosti emmetů:

Možností je opravdu hodně. Dostupná je i verze PDF ke stažení. Interaktivní dokumentace je na docs.emmet.io/.

Kostra HTML 5 dokumentu

Velice užitečným Emmetem je možnost vložit kompletní kostru HTML 5 dokumentu doslova na dvě klepnutí do klávesnice: ! > Enter:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>

Odstavce s výplňovým textem

Odstavec s výplňovým textem vložíte pomocí emmetu p>lorem a Enter: